5.21.2011

 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η «ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΥΣΗ ΜΑΣ»

ΠΩΣ ΝΑ ΑΜΥΝΘΟΥΜΕ

Εν πρώτοις, πρέπει να γνωρίζουμε ότι στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν ενδογενώς, φυσικά Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία που δημιουργούνται συνεχώς κατά την διαβίβαση των νευρικών ώσεων  και ότι ο πλανήτης μας αφ’ εαυτού, βρίσκεται υπό την επίδραση της κοσμικής ακτινοβολίας και της ακτινοβολίας υποβάθρου. Μετά όμως, από την ανακάλυψη του ηλεκτρικού ρεύματος και την χρησιμοποίησή του, από τον Edison το 1879, για φωτισμό και την μετέπειτα εξέλιξη της τεχνολογίας, πρέπει επίσης να γνωρίζουμε, ότι ως κάτοικοι αυτού του πλανήτη ζούμε στο εσωτερικό μιας θάλασσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Είναι επίσης γνωστό, ότι οι ιοντίζουσες ακτινοβολίες, αυτές που στο παραπάνω φάσμα βρίσκονται δεξιά της ζώνης του ορατού φωτός (υπεριώδεις, ακτίνες Χ, ακτίνες γ) είναι πολύ επικίνδυνες για κάθε μορφή ζωής αυτού του πλανήτη, και μάλιστα σε βραχυπρόθεσμη έκθεση σ’ αυτή. Οι ακτινοβολίες αυτές, λόγω του πολύ μικρού μήκους κύματος που έχουν, μπορούν να διαφοροποιήσουν τα χημικά μόρια των οργανισμών, προκαλώντας μεταλλάξεις με αποτέλεσμα τοπικές ή ολικές βλάβες που εκδηλώνονται με λευχαιμία, νεοπλασίες, ή ακόμα και με γενετικές τροποποιήσεις.

Αυτό που δεν είναι γνωστό επιστημονικά, είναι η βιολογική, πέραν της θερμικής, επίδραση της μη ιοντίζουσας περιοχής του φάσματος στη ζώσα ύλη, σε μεσοπρόθεσμη έκθεση σ’ αυτή.
Οι πηγές των Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων που έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος, στα οποία υποβάλλεται καθημερινά (ηλεκτρισμός, ραδιοκύματα, μικροκύματα), εκπέμπουν μεγάλου μήκους κύματος κατά συνέπεια χαμηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και επομένως μικρής "πυκνότητα ισχύος" (W/m2) που υπολείπεται πολύ του ορίου του 40 - 400W/m2 που προκαλεί προβλήματα, λαμβανομένου υπ’ όψιν και του μέγιστου χρόνου καθημερινής έκθεσής του, που δεν επαρκεί για να του προκαλέσει βλάβες. Η αποτίμηση των επιπτώσεων της έκθεσης των ζώντων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου, σε μια μη ιοντίζουσα ακτινοβολία για χρόνο t, γίνεται με βάση το SAR (specific absorption rate = ειδικός ρυθμός απορρόφησης), με μονάδες (W/Kg).
Έτσι για παράδειγμα, κινητή τηλεφωνία που εκπέμπει στα 900MHz (GSM), στα 1800MHz (DCS)  & στα 2100MHz (UMTS) δημιουργεί πυκνότητα ισχύος 3,15 W/m2, 6,3 W/m2, & 7 W/m2 αντίστοιχα, επίσης την ίδια πυκνότητα ισχύος 7 W/m2 δημιουργούν ασύρματα δίκτυα 2,4GΗz (WiFi). Εκεί γύρω στα 7 W/m2 βρίσκεται η εκπομπή των φούρνων μικροκυμάτων. Βέβαια όλες αυτές οι τιμές είναι πολύ μεγαλύτερες της συνήθους – απουσίας πηγών εκπομπής τιμής των 0,002W/m2.

Δεν είμαι ειδικός και δεν υπάρχουν πειραματικές μετρήσεις που να οδηγούν σε κάποια ακριβή συμπεράσματα για την βιολογική επίδραση της μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας, όμως υπάρχουν ακριβείς πειραματικές μετρήσεις που δείχνουν την δραματική εξασθένηση της, όσο απομακρυνόμαστε από την πηγή της εκπομπής.Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η απόσταση του κινητού από το κεφάλι στην εξασθένηση της ακτινοβολίας που σημαίνει αυτόματα και ραγδαία πτώση της απορροφούμενης ακτινοβολίας.
Επομένως η κύρια μορφή άμυνας είναι να βρισκόμαστε όσο πιο μακριά είναι εφικτό από την πηγή εκπομπής, και υπαγορεύει:

Για τα κινητά τηλέφωνα, τη χρήση της ανοικτής ακρόασης ή hands free & blue tooth. Να χρησιμοποιούνται όταν είναι αναγκαίο και να ελαχιστοποιείται ο χρόνος συνομιλίας. Να προτιμάται το σταθερό τηλέφωνο, εάν υπάρχει διαθέσιμο, έναντι του κινητού. Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι το κινητό τηλέφωνο εκπέμπει ακτινοβολία ανάλογα με τη δυσκολία επικοινωνίας με τον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Ισχυρό σήμα σημαίνει μικρή εκπομπή ακτινοβολίας.
Τα ασύρματα  δίκτυα (WiFi), να είναι κλειστά, αν δεν χρησιμοποιούνται.
Τα ασύρματα τηλέφωνα που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συνεχώς από τη βάση τους, ανεξάρτητα εάν υπάρχει κλήση ή όχι, να βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία, από το χώρο που περνάμε τον περισσότερό μας χρόνο.
Για τηλεόραση καθοδικού σωλήνα, να μη την παρακολουθούμε από απόσταση μικρότερη των δύο μέτρων.
Για το φούρνο μικροκυμάτων, να βρισκόμαστε σε απόσταση μισού μέτρου κατά την χρήση του.
Για συσκευές παρακολούθησης βρεφών, θα πρέπει η συσκευή να τοποθετείται τουλάχιστον 2 μέτρα μακριά από το βρέφος ή το μικρό παιδί.
Για άλλες οικιακές συσκευές:
Ηλεκτρική κουζίνα. Η λειτουργία των εστιών (μάτια) θέρμανσης δημιουργούν αρκετά ισχυρό πεδίο, που όμως μειώνεται δραστικά σε απόσταση 30 εκατοστών.
Απορροφητήρας. Το μοτέρ της συσκευής αυτής παράγει ισχυρό πεδίο, αλλά είναι σε τέτοιο ύψος που συνήθως δεν επηρεάζει τον ανθρώπινο οργανισμό.
στεγνωτήρας μαλλιών (σεσουάρ) θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση από το κεφάλι.

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται οπωσδήποτε από τις εγκυμονούσες μητέρες και για τα μικρά παιδιά, γιατί ο πιθανός κίνδυνος για την υγεία των παιδιών είναι πολύ μεγαλύτερος, όπως ακριβώς συμβαίνει και για τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και αυτό, για τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, γιατί:


 • Η απορρόφηση της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας μέσα στο κεφάλι ενός παιδιού είναι σημαντικά υψηλότερη από εκείνη στο κεφάλι ενός ενηλίκου (ο παιδικός εγκέφαλος έχει υψηλότερη αγωγιμότητα, μικρότερο μέγεθος, λεπτότερα κρανιακά οστά, μικρότερη απόσταση από τον πομπό, κλπ.)
 • Ο παιδικός οργανισμός έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία  από τον οργανισμό του ενηλίκου.
 • Ο παιδικός εγκέφαλος έχει υψηλότερη ευαισθησία στην συσσώρευση των δυσμενών επιδράσεων υπό συνθήκες χρόνιας έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
 • Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία επηρεάζουν τον σχηματισμό της διαδικασίας της ανώτερης νευρικής δραστηριότητας
 • Τα σημερινά παιδιά θα ζήσουν ουσιαστικά περισσότερο καιρό χρησιμοποιώντας κινητά τηλέφωνα από ότι οι σημερινοί ενήλικες.Αν τα παραπάνω μέτρα δεν τηρηθούν, τα παιδιά - χρήστες κινητών τηλεφώνων, πιθανό να αντιμετωπίσουν στο άμεσο μέλλον τους ακόλουθους κινδύνους για την υγεία τους:


 • διατάραξη μνήμης,
 • μείωση της προσοχής,
 • επιδείνωση της εκμάθησης και των γνωστικών δυνατοτήτων,
 • αυξημένη ευερεθιστότητα,
 • προβλήματα ύπνου,
 • αύξηση στην ευαισθησία ως προς το άγχος,
 • αυξημένη ετοιμότητα για επιληψία.
 • ασθένεια Αλτζχάϊμερ,  
 • καταθλιπτικό σύνδρομο,
 • ή άλλοι τύποι εκφυλισμού των νευρικών δομών του εγκεφάλου.
 • πιθανοί - μακρινοί κίνδυνοι για την υγεία: όγκοι στον εγκέφαλο, όγκοι στα ακουστικά και προθαλαμιαία νεύρα,Μην ξεχνάμε, πρώτα εμείς είμαστε για τον εαυτό μας. Ας προστατευθούμε!

Επιμέλεια: Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: